Co to jest podręcznik operacyjny?

Jeśli uważasz, że dobrym pomysłem na własny biznes jest dla ciebie franczyza – ubrania znanych projektantów mogą okazać się niszą, którą świetnie zagospodarujesz prowadząc z powodzeniem butik. Zanim podejmiesz współpracę z franczyzodawcą, dowiedz się, czym jest podręcznik operacyjny i co powinno się w nim znaleźć. Te informacje okażą się z pewnością przydatne, kiedy będziesz rozważać współpracę z konkretną firmą.

Czym jest podręcznik operacyjny?

Podręcznik operacyjny to zbiór zasad, które obowiązują dwie strony umowy: franczyzodawcę i franczyzobiorcę. Ponieważ franczyza jest specyficzną formą sprzedaży, wymaga sprecyzowania bardzo wielu aspektów współpracy. Dla zachowania transparentności umowy, oraz z uwagi na pewną standaryzację w zakresie franczyzy, przyjęło się stosowanie we wzajemnych relacjach między franczyzodawcą a franczyzobiorcą właśnie podręcznika operacyjnego.

Co zawiera podręcznik operacyjny?

Każdy podręcznik operacyjny jest specyficznym zbiorem zasad, właściwym zarówno dla danej branży, jak i dla konkretnej firmy, która jest franczyzodawcą. Są jednak pewne stałe elementy, które zawiera niemal każdy podręcznik operacyjny. Należy wśród nich wymienić m.in.:

  • wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności – poza listą urządzeń, sprzętów itp., w podręczniku powinny znaleźć się również informacje o zakresie odpowiedzialności za ich dostarczenie (czy za dostawę odpowiada franczyzodawca, czy franczyzobiorca). Istotne są również informacje o serwisowaniu, a także rozwiązywaniu problemów w razie awarii i usterek;

  • procedury oraz organizacja pracy – podręcznik operacyjny powinien zawierać również szczegółowe informacje związane ze stosowanymi procedurami (np. postępowanie reklamacyjne, zasady przyjmowania zwrotów itp.) oraz organizacją pracy (godziny otwarcia, mnimalna liczba zatrudnionych osób, opisy stanowisk pracy, dress-code etc.);

  • dokładne określenie miejsca franczyzobiorcy (oraz zatrudnionego personelu) w strukturach organizacji, a także podanie wszystkich niezbędnych danych osób do kontaktu w sprawach związanych z franczyzobiorcą (np. finansowych, technicznych, związanych z awariami czy usterkami).

Oczywiście nie są to wszystkie elementy podręcznika operacyjnego, który w zależności od specyfiki danej branży oraz firmy może zawierać również inne istotne dane.

Author: arsportex24.pl